NOVÉ A JEDINEČNÉ FUNKCE PŘÍSTROJE MECTA SIGMA

Sigma je přístroj páté generace ECT vyráběné společností  Corporation.  Sigma obsahuje řadu nových funkcí, které zlepšují průběh a bezpečnost ECT. Rovněž si zachovává sadu funkcí z předchozího modelu  spECTrum, které jsou mezi zařízeními ECT jedinečné. Díky těmto vlastnostem se zařízení  Sigma velmi snadno ovláda.

Stáhněte si souhrnnou brožuru  Sigma (Anglicky)

  • Stimulace
  • Fyziologické monitorování
  • Displej, záznam a dokumentace
  • Nové bezpečnostní funkce

Nové a intuitivní rozhraní

K ovládání přísroje  Sigma se využívá nový barevný dotykový displej LCD s vysokým rozlišením (úhlopříčka 7 palců; 384 000 pixelů). Jas lze snadno upravit. Dotykový LCD displej může zobrazit až sedm fyziologických signálů, stejně jako grafické a numerické vyhodnocení statické impedance, sady parametrů stimulu a režimu ovladačů a nastavení parametrů stimulu.

Díky novému a intuitivnímu rozhraní je výběr parametrů a konfigurace zařízení rychlý a jednoduchý, bez matoucích a skrytých nabídek. Obrazovka nabídky je rozdělena do devíti podkategorií, do  nichž lze vstoupit prostřednictvím obrazovky nabídky, jak je uvedeno níže.  Sigma také obsahuje intuitivní zkratky pro přístup ke konkrétním obrazovkám nabídek.

DOMŮ


je centrem operací a poskytuje rozhraní pro správu léčby. Tato obrazovka zobrazuje nastavení parametrů léčby, impedanci pacienta a až sedm fyziologických monitorovacích stop.

PARAMETRY


Snadný přístup k celé sadě nastavení parametrů a umožňuje výběr ze čtyř různých rozsahů parametrů a režim jednoho nebo čtyř ovladačů.

LCD


vybere a nakonfiguruje až sedm průběžných stop fyziologického monitorování pro zobrazení na domovské obrazovce. Konfigurace trasování zahrnují dva až čtyři EEG, jeden EKG, jeden EMG a jeden kanál optického snímače pohybu (OMS)

NASTAVENÍ ZÁZNAMU


nastavení až čtyř fyziologických monitorovacích stop pro tisk a zapnutí nebo vypnutí tiskárny.

KONTROLA IMPEDANCE


aktivuje testování impedance všech monitorovacích svodů a průběžně aktualizuje hodnoty na obrazovce. Používá se k zajištění kvalitnícho připojení pacienta k monitorovacím svodům, aby nedošlo ke ztrátě dat.

SPRÁVCE ZÁZNAMŮ


ukládá naměřená data a výsledky léčby z posledních úspěšných a dřívějších problematických stimulací, aby bylo možné data uchovat a znovu vytisknout.

NASTAVENÍ


možnosti pro nastavení výchozích paraemtrů přístroje, přizpůsobení ovládacích prvků uživatelského rozhraní a tisk zpráv.

DATUM A ČAS


umožňuje uživateli nastavit datum a čas s několika možnostmi formátu data.

INFO


poskytuje uživateli základní informace o  Sigma a jak kontaktovat .

Možnosti dávkování a léčby, 100 joulů a 200 joulů

MECTA Sigma nabízí dva režimy pro výběr parametrů. V režimu jednoho ovladače se intenzita stimulu algoritmicky zvyšuje změnou libovolného ovladače s automatickým nastavením jednotlivých parametrů. V režimu čtyř ovladačů může lékař samostatně upravit každý ze čtyř parametrů zvlášť (šířka pulzu, frekvence, doba trvání a proud). Volba režimu se provádí stiskem ikony na obrazovce Nastavení parametrů. V každém režimu lze vybrat 4 různé sady parametrů: Ultrabrief, Near Ultrabrief, Brief Pulse a Full Range.

MECTA Sigma je nakonfigurována s energií 100 joulů nebo 200 joulů. Maximální náboj zařízení 100 joulů je 576 mC (při 800 mA). Maximální náboj zařízení 200 joulů je 1152 mC (při 800 mA).

Stáhněte se datový list dávkování SigmaStim Stimulus (EN) (200 joulů), abyste se dozvěděli více o vašem příslušném zařízení.

Srovnání  Sigma a dalších zařízení ECT

Sigma nahrazuje dřívější zařízení ECT  spECTrum, která používají tisíce odborníků z celého světa. Zatímco zařízení spECTrum nabízejí buď provoz s jedním ovladačem (4000M, 5000M) nebo provoz se čtyřmi ovladači (4000Q, 5000Q),  Sigma nabízí oba režimy v jednom přístroji.  Sigma má ve srovnání se zařízeními spECTrum pokročilejší bezpečnostní prvky a fyziologické monitorovací schopnosti.  Sigma má nový dotykový displej LCD s vysokým rozlišením a termotiskárnu s novým intuitivním uživatelským rozhraním, díky němuž je práce s přístrojem efektivnější.