ELEKTRONICKÝ LÉKAŘSKÝ ZÁZNAM

Všechny inovace ECT neuromodulace v jednom zařízení

EMR © je databázový software speciálně navržený pro použití v ECT. Tento software výrazně rozšiřuje možnosti zařízení  ECT. Software  EMR může komunikovat se zařízením ECT  Sigma a lze jej použít s jedním samostatným počítačem nebo v síti k připojení více pracovních stanic nebo zařízení .  EMR zobrazuje a elektronicky ukládá fyziologická monitorovací data získaná během ECT (až 7 stop), aniž by bylo nutné tisknout nebo ukládat záznamy na termotiskárně. 

Parametry stimulu a další klíčová data se automaticky ukládají do databáze EMR bez jakéhokoli zásahu uživatele. Informace v databázi jsou pro každého pacienta organizovány podle průběhu léčby, sezení a stimulace v rámci sezení. Informace v databázi lze flexibilně vyhledávat a exportovat do aplikace Excel nebo textových souborů pro další analýzu. 

 EMR umožňuje zrcadlení LCD na zařízení  Sigma na jednom nebo více externích počítačových monitorech. Všechny parametry, záznamy fyziologických signálů a volitelná pole definovaná uživatelem, se automaticky zaznamenávají pro každý výboj, při každém ošetření. Tyto informace lze zahrnout do různých zpráv, které lze začlenit do NIS.